Jak jsme se potkaly s Poly

Projekty Lísky z.s. přináší více než osvětu, informace, vzdělání, programy pro dospělé i děti, zážitky  a podporu nejen pedagogům a místním výrobcům, ale obohacují nás i o nová setkání a aktivity, které vznikají, aniž by je někdo plánoval.

Mateřská škola Vidče se aktivně zapojila do projektu polytechnického vzdělávání Jak učit POLY, v jehož rámci probíhá i téma řemesla a tvořivé činnosti.

Děti se svými pedagogy odjely na konci školního roku 2015 do školky v přírodě v kouzelném prostředí valašských kopců, do penzionu Hlavačky u Valašské Bystřice. Celé jedno odpoledne bylo věnováno návštěvě rodičů a přátel školky a jako překvapení pozvala paní ředitelka MŠ Vidče Hana Crhová i místní řemeslníky, aby dětem svoji práci představili. Moc ráda jsem pozvání na netradiční setkání přijala i já. Byli jsme nadšeni atmosférou pečlivě připraveného programu, děti i rodiče se zájmem sledovali představování jednotlivých řemesel a s chutí se pustili do vyrábění a zkoušení tvoření z přírodních materiálů od práce s hlínou při výrobě keramického totemu, spřádání ovčí vlny na kolovrátku, plstění, pletení z březových proutků  až po tkaní na kolíkovém stávku.

Při povídání o našem tkaní a zpracovávání textilních zbytků jako za časů našich babiček jsme nějak společně přišli na nápad, využít nepotřebné školkové povlečení, které už dosloužilo svému poslání. Rozhodli jsme se vrátit vyřazené textilie do činností mateřské školy, prakticky ukázat a názorně vysvětlit  dětem princip recyklace v praxi. Nápad, na jehož začátku je kus  látky, kterou děti znají z poobědového spinkání. A na jeho konci nový kobereček na pohodlné posezení na zahradě, ve třídě, kdekoliv, kde chci mít kousek místa pro sebe a svou hru.

A tak se sešel projekt Jak učit Poly s projektem Poctivě vyrobené…sedáčky vznikaly během víkendových programů  Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme jako hosté předváděli naši práci na tkalcovském stavu a překvapivě nebylo málo návštěvníků, kteří ve zpracovávaném materiálu poznávali vzorek povlečení, který mají také doma a nemálo otázek padlo  na téma, co zrovna z těchto bavlněných pásků vzniká. Troufnu si podle nářečí zvědavců tipovat, že i v Praze vědí, že z vyřazených peřinek budou nové podsedáčky ve školce za kopcem od Rožnova a všechno to má na svědomí naše kamarádka Líska z.s. ze Vsetína.

Lísko, děkujeme!

Petra Pilná, tkadlena

Foto archiv Hana Crhová, ředitelka MŠ Vidče a  Petra Pilná, tkadlena

http://www.liska-evvo.cz/

http://www.msvidce.cz/

Napsat komentář